Pojedynek szlachetnych

Egoizm nie pozwala ci na chwilę pomyślić, że niedawno, bo dziś jeszcze, nie należałeś do siebie, że odchodząc sam ze swoją ambicya, zostawiasz kogoś, komu przysięgałeś
miłość, opiekę, a więc że zaciągnąłeś zobowiązanie...
JULIUSZ.
Pani oskarżasz mnie?
LIDYA.
Nie ja: moi opiekunowie występują w mej obronie.
JULIUSZ.
I więżą mnie?
LIDYA.
Pragną zemścić się za upokorzenie wyrządzone przybranej córce i ich rodowi.
JULIUSZ.
Zemścić się?
LIDYA.
Przecież słyszeli wypowiedziane pańskie przekonania.
Lecz nie mówmy o tem, jesteś pan wolnym!
(Daje Juliuszowi znak ręką, ie wyjść moie. )
JULIUSZ
(cicho, z uczuciem).
A więc żegnam cię, pani!
LIDYA.
Juliuszu!
(Wyciąga ręce,)
JULIUSZ.
Lidyo!
(Lidya przybiega, tuląc głowę do piersi Juliusza. )
POCOCK
(przez sen).
Broughamy, Burghleye...
(Juliusz i Lidya nasłuchują.)
LIDYA.
Śpieszmy się! I czy sadzisz że cię Lidya porzuci, że cię zapomni, jeżeli sam jej nie odepchniesz? "Cóż mi świat cały bez twego spojrzenia?"
JULIUSZ.
I cóż mi po życiu bez ciebie?
POCOCK .
(przez sen).
Sześciu — sześciu z kolei Pococków — królowa — do fosy z nim!
LIDYA.
(pokazując na śpiącego).
Uciekajmy!
wyprowadzę cię do baszty. Ostrożnie, park otoczony; należy przeczekać do dnia. (Lidya chwyta za rękę Juliusza i wychodzi naprzód, Juliusz za nią naprawo.
)

Zmiana dekoracji. Scena przedstawia park. Księżyc świeci z boku baszta, na wierzchu baszty Juliusz i Lidya.
Od strony baszty przez scenę przebiega Bull z kluczami, ciągnąc opierającą się Peggy za rękę.
Scena 16.
PEGGY..
Bull, ty nie masz Boga w sercu!
(Znikają.
Z lewej strony przez sceną przebiega służba z pochodniami, za sceną glosy lorda i Northa. )
LORD
(za sceną).
Otoczyć basztę! podchodzić ostrożnie!
NORTH.
Siana!
siano rozesłać wokoło muru! W razie gdyby chcieli wyskoczyć...
JULIUSZ (na baszcie).
Jesteśmy zdradzeni, otaczają nas.
LIDYA.
Będziemy się bronili. Byle do dnia wytrwać.
(Wchodzą z prawej strony widzów lord i North.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>