Pojedynek szlachetnych


(Uzbrojona służba przechodzi przez scenę do drzwi baszty, znajdujących się za sceną. )
JULIUSZ.
Kamieni starczy.
(Lidya staje przy nim. )
LORD
Śmiało a prędko!
(Słychać rąbanie drzwi i uderzanie kamieni o tarcze. )

JULIUSZ
(zmęczony).
Napróżno, kamienie po tarczach staczają się, jak grad po żelaznym dachu. Słyszysz?
drzwi trzeszczą, chwieją się!...
NORTH.Śmiało! śmiało!
LORD.
A prędko!
(Trotter wybiega do ludzi. )
LIDYA.
Prędko, lecz nie tak pośpiesznie, aby nam zabrakło energii i odwagi na spełnienie stanowczego czynu. Znajdziemy jeszcze możność odparcia gwałtem napaści.
(Wydobywa pudełko z zapałkami. )
JULIUSZ.
Lidyo, co to znaczy?
LIDYA(w uniesieniu).
Czyż mam patrzyć spokojnie, gdy się urągają, człowiekowi, którego kocham?
milczeć, gdy go krępują, powrozami, za to tylko że ja go kocham?
(Wychyla się z baszty do szturmujących ludzi.
)
Odstąpcie, biada wam jeżeli się nie cofniecie i nie chcecie mieć pogrzebu, a pomnika z gruzów tej baszty!
(Lord i North z częścią służby podbiegają pod basztę. )
LORD.
Na Boga! bramę wysadzić!
JULIUSZ.
Lidyo!
LIDYA.
Za mną! Miałżebyś się lękać?
(Znika w głębi baszty. )
JULIUSZ.
Nigdy!... Nie o mnie tu idzie.
(Pośpieszając za Lidyą, również znika. )
LORD
(z największą rozpaczą).
Dziecię moje — stój!
(Chwyta Northa za rękę. )
Ratujcie! ratujcie!
— na dole jest skład prochu. Bramę wysadzić! Za wszystkie skarby świata, ratujcie mi dziecie!
(Służba wybiega w stronę drzwi baszty. )
Zna ją, znam Broughamów krew!
Własną ręką podpali prochy, a nie podda się. Oszczędźcie starcowi sieroctwa i ratujcie życie jedynego dziecka — ratujcie!
(Trzask gwałtowny rozlega się po scenie.
)
LORD
(chwiejąc się).
North!
TROTTER,
(wbiegając).
Drzwi wysadzone, oblężeni zatrzymani. Młoda lady zemdlała.
(Lord rzuca się w objęcia Northa.)

NORTH.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>