Pojedynek szlachetnych

Co zaś do specyalnych uczuć dżentelmana, to również je specyalnie znamy. Oto wszystko! Nic ciekawego, pospolite dzieje.
NORTH.
Kidd, Kidd, jakiś ty wyborny.
LORD.
Przeciwnie, nie są to dla nas dzieje pospolite.
Jeżeli młody człowiek dał powód, lub sam starał' się wzbudzić uczucie, jeżeli łudzi lub bałamuci dziewczynę, a w innej się kocha...
NORTH.
Widzisz, Kidd, gdybyś ty był prawdziwie sprytnym, czybyś puścił płazem ten szczegół, nie dotarłszy do gruntu prawdy?
KIDD
(poważnie).

Nie miałem instrukcyi do wyczerpywania mego sprytu, mój lordzie.
NORTH.
Zapomniałeś własnych słów. Tam gdzie Kidd kroczy, w ślad za nim idzie spryt.
KIDD.
Ośmielam się przywrócić pierwotny tekst mój, lordzie. "Tam gdzie Kidd kroczy, wślad za nim idą rozsądek i przezorność. "
(Dumne spojrzenie wokoło. )

NORTH.
Sprawiedliwie — przepraszana cię.
KIDD.
Przytem badanie serc niewieścich nienależy do mego zawodu.
LORD.
Słusznie.
My, mój Kidd, do podobnych spraw zanadto jesteśmy poważni, czyż nie prawda?
KIDD.
Specyalizm rozbił się dziś na atomy.
NORTH.
Należy więc szukać specyalisty do serc.
KIDD.
To moje zdanie
(Dumne spojrzenie.)

LORD.
Ponieważ więc do specyalność! rodziny Kiddów należy znajomość prawa, prosimy o wyjaśnienie tych kwestyj.
(Podaje Kiddowi papiery.)

KIDD
(biorąc papiery).
Mój lordzie, znam swoje obowiązki!
NORTH.
Proszę przetrząsnąć archiwa i znaleźć koniecznie.
LORD.
Jednę z najważniejszych spraw składam w twoje ręce.
KIDD.
I nie zawiedziesz się, mój lordzie, tam...
NORTH
(przerywa).
Tam gdzie Kidd kroczy... et caetera, et caetera.
Do zobaczenia, Kidd.
KIDD
(kłania się, odchodzi i wraca).
Czy mam się zająć przed wyjazdem zważeniem więźnia?
LORD.
Dziękuję ci.
KIDD.
Zatem raport nie będzie wypełniony.
NORTH.
Kidd, jesteś nieoszacowany!
(Kidd odchodzi. )
SCENA 3.
LORD I NORTH.
LORD.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>