Pojedynek szlachetnych

Wiele, bardzo wiele w nim ukochałam — zdaje się wszystko co drzemało na dnie serca mego! I cóż się zostało?...
(Wchodzi Juliusz. Lidya ogląda się, do siebie) Juliusz!
Scena 5.
JULIUSZ I LIDYA.
JULIUSZ
(biegnąc do Lidyi, mówi).
Droga Lidyo moja, nareszcie cię widzę!
LIDYA
(wyprostowana, wyciąga rękę, zatrzymując zdziwionego Juliusza).

Panie, ośmieliłam się prosić go tutaj, jedynie po to, aby mu objawić wolę moich opiekunów i moję zgodę na nią" a pana wezwać w imię honoru, abyś przyjął naszą
propozycyą,.
JULIUSZ
(zdziwiony).
Co to ma znaczyć?
LIDYA.
Czy pan chcesz wysłuchać mnie
(Pokazuje mu ręką miejsce, aby usiadł. Juliusz siada na fotelu, Lidya na kozecie).


JULIUSZ
(schylając głowę, zimno).
Proszę.
LIDYA
(do siebie).
Zdaje się niepodobna, a jednak, niestety...
JULIUSZ.
Jestem gotów — słucham.
LLDYA
(wzruszona).

Opiekunowie moi tylko dlatego ośmielili się pana zatrzymać w tym zamku, aby mu przedstawić, ze względu na ludzi i imię które noszę, pomimo jego skłonności i serdecznych uczuć
konieczność
(spuszcza oczy, pocichu)
naszego ślubu! Nie wątpię że się pan zgodzisz.
(Powstaje gwałtownie, Juliusz również wstaje).

Lecz nie lękaj się; związek nasz nie nałoży mu żadnych kajdan, żadnych zobowiązań, to tylko zadosyćuczynienie dla honoru i opinii. Od stopni ołtarza możesz pan....
(ze wzruszeniem pocichu)
odejść.... tam....
(Wybucha cichym płaczem)
do niej!
(Zakrywa chustką oczy, odwraca się i łkając, pośpiesznie kieruje się na prawo).
JULIUSZ.
Lidyo! co to znaczy?
(Lidya wychodzi).

Juliusz
(sam z mocą).
Zohydzono mnie przed tem dzieckiem, aby mnie potem łatwiej od niej odepchnąć!
(Wchodzą lordowie).
Scena 6.
JULIUSZ, LORDOWIE.
JULIUSZ.
Teraz poznaję i rozumiem wszystko.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>